O firme

Naša firma vznikla v roku 1991. Nachádza sa v obci Brestovec v areáli bývalého Poľnohospodárskeho družstva pri Myjave.

Zaoberáme sa piliarskou výrobou - porezom gulatiny, výrobou krovov, dosiek a lát. Máme tiež skúsenosti s porezom listnatej gulatiny - najmä buku - pre nábytkárov.

Referencie

Naša firma dlhodobo spolupracuje s firmou RANOX, s.r.o. Senica.

Dodávame rezivo pre firmy:

  • PB STAV Myjava,
  • MBL plus Myjava,
  • STAS, s.r.o. Myjava,
  • VENTANA Myjava,
  • PD Poriadie
  • a veľa individuálnych stavebníkov.
Viac

Vyberáme z našej galérie

Viac

Výroba

Výroba sa zameriava na:
Porez ihličnatej/listnatej gulatiny; výroba stavebného reziva - hranoly, dosky, laty; výroba krovov podľa dokumentácie; výroba paletového reziva; zabezpečíme aj dopravu

Viac

Cenník

Aktuálny cenník na stiahnutie nájdete tu:Viac

Kontakt

Sídlo firmy: V.N.K., s.r.o., Senica, IČO: 30996210, DIČ: SK2020374906

Prevádzka: Gáter Brestovec, 907 01 Myjava, tel. +421 346 215 937; Ing. Majtán Ján, tel. +421 905 221 246, e-mail: majtan@vnk.sk

Viac