Kontaktné informácie

Sídlo firmy: V.N.K., s.r.o., Senica, IČO: 30996210, DIČ: SK2020374906

Prevádzka: Gáter Brestovec, 907 01 Myjava, tel. +421 346 215 937
Ing. Majtán Ján, tel. +421 905 221 246, e-mail: majtan@vnk.sk

Mapa - sídlo prevádzky